Poslovna darila - kaj morate vedeti o njih in o obdarovanju

V času, ko je nenehna komunikacija način življenje, je obdarovanje postalo prava umetnost. To velja tako zasebno kot v poslovnem svetu, saj je obdarovanje veliko več kot le izmenjava predmetov. Tudi zato so darila za poslovne partnerje postala del komunikacije, saj z darilom predajamo sporočilo. Poslovni partnerji so del našega uspeha, zato je lahko pravilno izbrano darilo neprecenljivo sporočilo spoštovanja. Da bodo vaša poslovna darila dosegla svoj namen smo za vas pripravili nekaj nasvetov in strategij, ki vas lahko obvarujejo pred napakami pri poslovnem obdarovanju.

Kultura obdarovanja

Samo obdarovanje je staro skoraj toliko, kot zgodovina človeštva. Prvotna oblika poslovnega obdarovanja sega v čas razvoja trgovine, ko so bila poslovna darila del poslovne menjave. Zgodovina nas uči, da so različne oblike obdarovanja poznali pri nas že v času srednjega veka. Kot je zapisal slovenski etnolog Janez Bogataj lahko v zgodovinskih virih najdemo veliko primerov daril med vladarji, vojskovodij, osvajalci pri podpisovanju pogodb in premirij (Kultura poslovnih, promocijskih in protokolarnih daril; Ljubljana,1994).

Poslovno obdarovanje kot ga poznamo danes pa na Slovenskem sega v 20. leta prejšnjega stoletja ter bolj konkretne dokaze pokaže v času med obema vojnama. Da so poslovna darila tudi ogledalo širših družbenih razmer priča čas po drugi svetovni vojni, ko so poslovna darila imela predvsem uporabno vrednost. 

Tako kot so lahko besede, ki jih izrečemo, dvoumne, prijazne ali celo neprimerne, lahko imajo poslovna darila zelo podoben učinek. Ker je od komunikacije in poslovnih daril posledično odvisna tudi uspešnost našega poslovnega sodelovanja, je takšnemu obdarovanju potrebno posvetiti veliko pozornost.

Razlika med poslovnim in promocijskim darilom

Da bomo enkrat za vselej pojasnili razliko med poslovnim, promocijskim in protokolarnim darilom si pomagajmo s preprostim primerom Janeza Bogataja, ki pravi, da  med skupino poslovnih, promocijskih in protokolarnih daril ni posebnih ostrih meja, je pa zelo pomembno, da jih poznamo. 

Razlike lahko opredelimo zgolj glede na poslanstvo, ki ga darilo opravlja, in način, kako in komu ga izročimo. Če podari direktor svojemu poslovnemu partnerju knjigo Mojstrovine Slovenije, je to poslovno darilo. Če pa knjigo Mojstrovine Slovenije podari svojemu gostu županja Ljubljane, gre za protokolarno darilo. V obeh primerih pa lahko govorilo tudi o promocijskem darilu oz. promocijskih učinkih.? (Bogataj, 1994). 

Tako je v teoriji. V praksi pa največkrat darila delimo na promocijska in poslovna glede na vrednost ali pa če je darilo namenjeno znanemo obdarovancu (vrednejša in bolj osebna so poslovna darila) ali pa darilo služi kot orodje za promocijo podjetja ali blagovne znamke (promocijska darila). Bolj podrobno smo opisali razliko v našem blogu Promocijska darila ali poslovna darila? Kakšna je razlika in katera so primerna za vas?

poslovna darila

Namen poslovnega obdarovanja

Z ob pravi priložnosti podarjenim poslovnim darilom lahko marsikaj povemo. Z darili za poslovne partnerje lahko izrazimo zahvalo nekomu, ki je za nas naredil veliko več, kot je to narekovala poklicna dolžnost ali pa partnerju čestitamo ob napredovanju ter posebnih poslovnih dosežkih. Darila ob takšnih priložnostih so jasna sporočila našim poslovnim partnerjem, da njihovo sodelovanje za nas ni samoumevno. Tudi zelo premišljeno izbrana darila potencialnim poslovnim partnerjem lahko nosijo pomembno sporočilo o želji po sodelovanju. Kaj pa poslovna darila zaposlenim? Tudi ta so pomemben del kulture poslovnega obdarovanja, ki ga ne smemo zanemariti. Z njimi lahko zaposlene motiviramo in jim pokažemo, da so pomembni in cenjeni člani ekipe ter soodgovorni za uspeh našega podjetja. Več na to temo lahko preberete v našem blogu So poslovna darila ključ do motiviranih zaposlenih?

Ker je poslovno obdarovanje dvorezen poslovni meč, je še pred izbiro daril zelo pomembno njegovo načrtovanje. Bogataj (1994) meni, da je izbiranje daril na videz enostavnejše kot njihovo načrtovanje. Darila je potrebno izbrati smiselno, glede na namen in na obdarjenca. Izbrano darilo mora biti po okusu prejemnika darila in ne darovalca. Pri obdarovanju mora biti obdarjeni v središču pozornosti. Pri načrtovanju daril ne more odločati le direktor ali tajnica. Ampak tudi sodelavci podjetja s svojimi izkušnjami in poznavanji strukture poslovnih partnerjev skupaj s strokovnjaki, ki poznajo možnosti in predvsem strategijo načrtovanja poslovnih daril. Načrtovanje poslovnih, promocijskih in protokolarnih daril pomeni več, kot narediti določen vtis na izbor daril, jih razvrščati in dopolnjevati – pomeni sistematično strategijo podjetja. O darilih bi morali voditi evidenco oziroma dokumentacijo o tem, kdo je kaj dobil in ob kakšni priložnosti. Poleg tega mora dokumentacija, ki jo moramo razumeti kot osnovo za analitičen pristop k strategiji poslovnih daril, zbirati tudi odzive, reakcije in mnenja obdarjencev. 

promocijska darila

Kdaj je torej pravi čas za obdarovanje?

Pri nas je nekako v navadi, da se večina poslovnega obdarovanja zgodi decembra, ko podjetja zaključujejo svoje poslovno leto. Takrat je običajno "v obtoku" preveč poslovnih daril, zato le ta vedno ne dosežejo željenega učinka. A trenutkov, ko lahko z izkazano pozornostjo dosežete še večjo naklonjenost poslovnega partnerja je veliko več:

 • obdarovanje ob večjih poslovnih dogodkih,
 • obdarovanje ob poslovnih mejnikih pomembnih za partnerja in podjetje,- ob odprtju trgovine ali podružnice,
 • ob širitvi podjetja (na primer na tuje trge),
 • ob sklenitev večjih poslovnih dogovorov, pogodb,
 • ob zaključku ali izvršitvi večjega poslovnega dogovora (med vami in poslovnim partnerjem)
 • ob obisku in ogledu podjetja,
 • ob obletnici podjetja,
 • ob lansiranju novega izdelka ali storitve.


In še nekoliko bolj osebni razlogi za obdaritev poslovnega partnerja, pri katerih pa je potrebno biti zelo pazljiv, da darilo ne postane preveč osebno:

 • ob rojstnih dneh,
 • ob napredovanju v službi, 
 • ob pridobitvi naziva pri študiju ob delu
 • ob poroki, 
 • rojstvu otroka, 
 • obisku zaradi bolezni.

Kako določiti in razvrstiti darila za poslovne partnerje?  

Bogataj je prepričan, da bi bil ustreznejši pristop razvrstitev daril v štiri skupine glede na pristnost odnosa in komunikacije s partnerjem (Bogataj, 1997, str. 79-81)

Najširši krog poslovnih partnerjev bo podjetje obdarilo s promocijskimi darili. Z najcenejšo vrsto množičnih promocijskih daril, ki imajo odtisnjen logotip, sporočilo in so po možnosti vsebinsko povezani s poslanstvom podjetja. Te vrste daril dajejo zaposleni na prodajnih in storitvenih mestih vsem potencialnim in že obstoječim strankam v reklamne namene.

Krog poslovnih partnerjev, s katerimi je začelo podjetje navezovati trdnejše poslovne odnose, bo obdarilo s konkretnejšimi poslovnimi darili, ki imajo logotip le diskretno odtisnjen. Ta darila imajo še vedno poudarjen reklamni pomen z namenom vzbujati tudi naklonjenost obdarovancev.

Krog poslovnih partnerjev, ki postajajo ali so že postali poslovni partnerji, vendar je doba sodelovanja z njimi še razmeroma kratka, obdari podjetje s poslovnimi darili, ki so že bolj osebna, logotipa pa nanje ne odtisne. Taka darila poklanjajo zaposleni na odgovornejših delovnih mestih. Z njimi želijo doseči čim bolj trajno komunikacijo.

Krog poslovnih partnerjev, ki predstavljajo za podjetje najtrdnejše poslovne stike, in ki lahko prehajajo v prijateljstvo med partnerji, bo podjetje obdarilo z darili, ki se izbirajo individualno. Za določeno osebo s pomočjo informacij o njenih navadah, željah, konjičkih ..., kajti v teh primerih gre pogosto tudi za spoznanje partnerjev na osebni ravni. Poudarjen je odnos, da darilo podari oseba osebi in ne podjetje podjetju. Gre absolutno za najkvalitetnejša poslovna darila brez logotipa. Njihov namen je negovnje in poglabljanje poslovnih in prijateljskih odnosov.

nahrbtnik proti kraji bobby

Poslovna darila so pomembna in učinkovita reklama

Industrija promocijskih izdelkov je velika in raznolika, kar dokazuje tudi oglaševanje, ki ga danes srečamo na prav vsakem koraku tako v poslovnem svetu, kot v zasebnem življenju. Za vse, ki dvomite o učinkovitosti poslovnih in promocijskih daril najprej dejstvo: promocijski izdelki so bili v letu 2017 uvrščeni na prvo mesto kot najuspešnejša oblika oglaševanja.

Spadate med tiste posameznike, ki menijo, da imajo promocijski izdelki manjši vpliv na potrošnika kot druge vrste oglaševanja? Slednje je precej daleč od resnice! Po najnovejših raziskavah PPAI (PPAI – The Promotional Product Association International), so promocijski izdelki namreč izjemno učinkoviti ambasadorji vašega podjetja in blagovne znamke pri vseh generacijah.  

In kaj je tisto, kar tako pozitivno deluje na prejemnike promocijskih in poslovnih poslovnih daril? Najboljši med njimi združujejo tri odlike: so zabavna, trendovska in funkcionalna. Ustvarjena in izbrana torej, da prejemnika navdušijo in razveselijo.

Zgovorne številke raziskave PPAI:

 • Se spomnite imena podjetja na promocijskem izdelku? 9 od 10 vprašanih je odgovorilo z DA!
 • Se spomnite sporočila na promocijskem izdelku? 8 od 10 vprašanih je odgovorilo z DA!
 • Ste se o podjetju od katerega ste prejeli pozanimali na spletu? 8 od 10 vprašanih je odgovorilo z DA!
 • Ali je verjetnost, da boste poslovali s tem podjetjem večja? 83 % vprašanih je odgovorilo z DA!
 • Vas zanima koko dolgo so potrošniki ostali v stiku z vašim promocijskim darilom oz. vašo reklamo? 81 % vprašanih potrošnikov je povedalo, da poslovna darila obdrži več kot eno leto!
 • In še zanimivost: Kar 18 % potrošnikov darila obdrži celo več kot 11 let!

Vlaganje v promocijske izdelke in poslovna promocijska darila tako ni samo pridobivanje pozornosti strank in poslovnih partnerjev, pač pa vlaganje v vrednote in lojalnost. Pri izbiri poslovnih promocijskih daril imejte v mislih želje, hobije in potrebe vaših poslovnih partnerjev ter bodite kreativni. Za vas sledimo najnovejšim trendom na področju poslovnih in promocijskih daril. Našo bogato ponudbo preverite na Habeco.si, kjer vam bomo z veseljem pomagali izbrati poslovna darila, ki se bodo primerno razlikovala glede na cilj poslovne komunikacije, ki ga želite doseči.