Vaša zasebnost

POLITIKA ZASEBNOSTI

V družbi H.B.C. d.o.o. ravnamo z osebnimi podatki skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno Uredbo GDPR in Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov v družbi H.B.C. d.o.o., ki urejajo obdelavo osebnih podatkov, postopke in ukrepe zavarovanja, vključno z odgovornostjo in nadzorom v procesu njihove obdelave, na podlagi teh pravnih podlag pa je za zbrane osebne podatke vzpostavljen katalog zbirke osebnih podatkov, katerega upravljavec je H.B.C. d.o.o, Kavčičeva ulica 4, Maribor.

Uporabnik zbranih osebnih podatkov bo izključno H.B.C. d.o.o.

H.B.C. d.o.o. se obvezuje, da bo zaščitila vašo zasebnost. Obvezujemo se, da bodo podatki v celoti ostali v lasti H.B.C. d.o.o. in jih ne bomo posredovali, prodajali ali zamenjali z nobeno drugo organizacijo, podjetjem ali fizično osebo.

Naš portal vključuje tudi povezave do drugih spletnih strani, ki niso v naši lasti ali kakršnikoli povezavi z nami. Zato podjetje H.B.C. d.o.o. v nobenem primeru ne more biti odgovorna za dostop od takšnih spletnih strani in za zaščito podatkov na takšnih spletnih straneh.

Z uporabo našega portala se hkrati tudi strinjate z uporabo informacij na način in v zgoraj opisanih primerih. V primeru spremenjenih pogojev in pravil, vas bomo na teh straneh sproti obveščali.

Na našem portalu uporabljamo več varnostno - zaščitnih sistemov, ki zagotavljajo ustrezno zaščito pred izgubo, neželenim spreminjanjem ali zlorabo podatkov.

Za dodatne informacije, nas prosimo kontaktirajte preko e-maila ali telefona 02/46 05 660. Vprašanja, izkušnje in komentarje lahko berete in vpisujete tudi na naši FACEBOOK strani.

Vsak uporabnik spletnega mesta www.habeco.si, ki na našem spletnem mestu opravi vnos osebnih podatkov, daje tudi osebno privolitev za obdelavo na podlagi posebnega obrazca (soglasja), ki ga odda hkrati z naročilom izbrane ponudbe ali za obdelavo osebnih podatkov pri kreiranju uporabniškega računa / prejemanju e-novic.

Na soglasju lahko opcijsko izberete za katere namene se lahko vaši osebni podatki obdelujejo, poučeni pa ste prav tako o svojih pravicah, kot sledi:

 

Kot uporabnik našega spletnega mesta (naročnik, ki je fizična oseba) ste tako seznanjeni, da lahko kadarkoli zahtevate, da vam družba H.B.C. d.o.o.:

 • potrdimo, ali se podatki v zvezi z vami obdelujejo ali ne, in vam omogočimo vpogled v vaše osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov ter njihovo prepisovanje ali kopiranje;
 • omogočimo vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov oz. evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov;
 • posredujemo izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo na vas;
 • posredujemo seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen;
 • podamo informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o vas vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave;
 • podamo informacijo o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem;
 • pojasnimo tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, v primeru izvajanja avtomatiziranega odločanja z obdelavo osebnih podatkov posameznika.

 

Kot uporabnik našega spletnega mesta (naročnik, ki je fizična oseba) ste seznanjeni z dejstvom, da imate v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter Splošno Uredbo GDPR še sledeče pravice:

 • da se obdelava vaših osebnih podatkov omeji, kadar velja en od naslednjih primerov:
 1. če oporekate točnosti podatkov (obdelava se omeji za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov);
 2. če je obdelava nezakonita in vi pa nasprotujete izbrisu vaših osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;
 3. kot upravljavec osebnih podatkov ne potrebujemo več za dogovorjene namene obdelave, temveč jih vi, potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 4. v primeru, da vložite ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad vašimi razlogi;
 • da se vaši osebni podatki v naših zbirki popravijo (H.B.C. je dolžan popraviti vaše netočne osebne podatke, prav tako pa imate (ob upoštevanju namenov obdelave), pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave;
 • da se vaši osebni podatki izbrišejo (ter »Pozabijo«) - če več ne želite, da se vaši osebni podatki obdelujejo in ob pogoju, da ni zakonitih razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo oz. obdelavo, lahko zahtevate, da se vaši podatki izbrišejo brez nepotrebnega odlašanja, in sicer kadar velja eden od naslednjih razlogov (razen zakonskih izjem):
 1. vaši osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
 2. prekličete privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
 3. ugovarjate obdelavi, pod pogojem, da za obdelavo ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, ali pa (kadarkoli) ugovarjate obdelavi kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja;
 4. vaši osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
 5. vaše osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom RS;
 6. vaši osebni podatki so bili zbrani v zvezi s točno določeno ponudbo.
 • da ste seznanjeni z rokom hrambe vaših osebnih podatkov;
 • da se zavedate, da imate pravico do pravnega sredstva - vložitve pritožbe;
 • da imate pravico do prenosljivosti osebnih podatkov (velja samo za osebne podatke, ki so obdelani avtomatizirano).

Vaše pravice lahko zahtevate s pisno ali ustno zahtevo na zapisnik na naslovu: H.B.C. d.o.o, Kavčičeva ulica 4, Maribor.

Te pravice vas ne odvežejo obveznosti, ki jih imate po Splošnih pogojih oziroma jih ima do vas sklenjena pogodba z H.B.C. d.o.o..