Naše podjetje je tudi družbeno odgovorno

Pa ni lahko biti! Sploh, ker smo v dejavnosti, kjer vsi pričakujejo da bomo prav njim podarili 100 majic ali kakšen drug artikel, ter na njega odtisnili svoj logo in s tem dosegli velik promocijski učinek. Pa žal ni tako. Tudi mi moramo zelo globoko razmisliti o vsakem EUR-u, kam ga bomo dali. In žal je denarja vedno premalo. Žal moramo tudi koga zavrniti, pa čeprav nam je hudo in nam je popolnoma jasno, da je njegova prošnja utemeljena.

Zato bi bilo mogoče prav zapisati splošno znano definicijo. Družbena odgovornost podjetij (tudi družbena odzivnost, družbeno delovanje) je delovanje podjetja v korist podjetja samega in vseh njegovih deležnikov. Enotnega pogleda na družbeno odgovornost ni, govori pa se o obstoju treh krogov. Notranji krog se nanaša na osnovno odgovornost do učinkovitega delovanja ekonomske funkcije podjetja, vmesni krog upošteva družbene vrednote in prioritete, zunanji krog pa se nanaša na nove oblike odgovornosti, ki jih mora podjetje osvojiti, če želi prispevati k razvoju družbenega okolja. Izrazi za družbeno odgovornost so se z leti spreminjali, prav tako pa so se razlikovali glede na avtorje. Najbolj splošna opredelitev koncepta družbene odgovornosti jo predstavlja kot obveznost človeštva, da uresničuje skupne cilje. Delovanje družbe in njen razvoj je odvisen od delovanja vseh njenih organizacij, še posebej pa od podjetij, ki predstavljajo najvplivnejše institucije sodobnega sveta. Prav zato se pojem družbena odgovornost izrazito pojavlja v povezavi s podjetji. V splošnem pa jo lahko definiramo kot odgovornost vseh subjektov poslovanja, predvsem lastnikov in menedžerjev, ki stremijo k uresničevanju potreb in interesov okolja podjetja in podjetja samega.

Pa vendar zelo radi pomagamo. Predvsem smo občutljivi na naše najmlajše, ki si zagotovo zaslužijo vso možno podporo. Ni njihova krivda, da je nekaj brezobzirnih kriminalcev izropalo državo in sedaj ni denarja za njih, pa še za kaj drugega. Zelo radi sodelujemo z Zvezo prijateljev mladine, saj ta organizacijo res dobro dela in dobljena sredstva zelo racionalno porabi. Njihovi člani pa so najbolj predani delavci, kar jih poznamo in njihove akcije so vedno dobro obiskane ter medijsko podprte. 

Radi pomagamo športnim klubom, ker smo mnenja, da je šport tisto, kar najbolj pripomore k zdravi družbi. Otroci, pa tudi odrasli, ki se ukvarjajo s športom živijo bolj zdravo, pa tudi njihov odnos do družbe in okolice je bolj pozitiven. Skozi šport dosežemo tudi večjo prepoznavnost, kar tudi ni nepomebno, sploh ker naš prodajni program zajema športno opremo in tisk na njo.

In ne nazadnje je v naših mislih vedno tudi kultura. O njeni pomembnosti nima smisla razglabljati, kajti v to dejstvo moramo biti prepričani vsi. Naš obstoj in indetiteta sta v veliki meri odvisna od nje. Zato smo vedno znova zraven, ko je to potrebno in mi zmoremo.

In če povzamemo, ja, smo družbeno odgovorni, vendar to pomeni, da smo odgovorni tudi do našega podjetja, kajti le tako bomo lahko še dolgo podpirali dobre in koristne projekte.

551 , 13568 , 6459