Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme

Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis sredstev za zagotovitev ustrezne varnosti zaposlenih in varnega poslovanja v času epidemije COVID19 oz. po njej kot preventivo pred ponovnim širjenjem virusa. Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge in imajo na dan objave javnega poziva vsaj 5 zaposlenih.

Višina pavšalnega zneska za posamezni projekt lahko znaša največ zmnožek 200 EUR x število vseh zaposlenih na dan oddaje vloge ter hkrati ne sme presegati 9.999,00 EUR, pri čemer izračun maksimalne možne kvote 200 EUR/zaposlenega temelji na izračunih analize cen zaščitne opreme.

Slovenski podjetniški sklad bo priznal največ naslednje dovoljene vrednosti:

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od 12.3.2020 in traja do 31.10.2020.

Našo KOMPLETNO ponudbo zaščitnih mask, zaščitnih rokavic in razkužil najdete v blagovni skupini ZAŠČITNE MASKE IN RAZKUŽILA.

Celoten razpis in potrebna dokumentacija je na straneh Slovenskega podjetniškega sklada.

868 , 14188 , 17645